Thursday 22 May 2014

Skolbetyg! School grades!

(Scroll down for English)

Idag har jag varit på pojkarnas skola för att ta emot deras betyg. De går på "lykeio", vilket motsvarar det svenska gymnasiet. Här heter högstadiet "gymnasio"...!

Här är inte skolåret uppdelat i höst- och vårtermin som i Sverige.

"Dimotiko" (kommunal) skola kallas klass 1-6. Man kan gå "Dimotiko" i privatskola också lustigt nog. Klasserna 1-6 samt 1-3 på högstadiet (det kallas inte klass 7-9) är indelade i tre 3-månadersperioder och man får alltså betyg 3 gånger. Klass 1-3 med bokstäver, klass 4-6 med siffrorna 1-10, gymnasio & lykeio med siffrorna 1-20.

Lykeio är uppdelat i två 4-månadersperioder. Idag fick de betygen för period 2. Ja, nu är det slut på lektioner för det här läsåret!

MEN, nu börjar läsandet på allvar...! Nu börjar nämligen tentamensperioden (εξεταστική περίοδος). Nu har de 2-3 skrivningar i veckan, en i varje ämne, där de testas på allt de lärt sig under läsåret. Den sista brukar vara kring den 20 juni. De får betyg på dessa och tillsammans med betygen för de två 4-månadersperioderna har de sitt slutbetyg för årskursen. Även i högstadiet har man tentamen.

Det är väldigt vanligt att eleverna i speciellt lykeio tar extra lektioner dagligen i privata skolor kallade "frontistirio" för att klara av dessa tentaskrivningar och för att vara väl förberedda för slutskrivningarna i 3:e och sista året på lykeio, som förstås är de viktigaste då de ligger till grund för intagningarna till universiteten.

                                  ▲En typisk grekisk skola.
                                  ▲A typical Greek school.


◄Skolgård
◄School yard


Today I've been to my sons' school to get their school grades. They go to "λύκειο", corresponding to high school.

The school year in Greece is divided into periods of months.

Class 1-6 is called "Δημοτικό σχολείο" - "Public school", even if you go in a private school strangely enough (the old name has remained).

Class 1-6 and 1-3 at the "γυμνάσιο" (grade 7-9, Junior high school) are divided into three 3-months periods and the pupils get grades 3 times during the school year. Class 1-3 with letters, class 4-6 with numbers 1-10, "gymnasio" and "lykeio" with numbers 1-20.

Lykeio is divided into two 4-months periods. Today they got the grades for the 2nd period. Yes, now there are no more lessons this school year!

►Grekiska skolor är alltid väl inhägnade.
►Greek schools are always well fenced.BUT, now they really have to start studying! Now the examination period starts. They have 2-3 exams per week, one in each subject. The last one is normally around June, 20th. They get grades on the writing exams and these together with the grades from the two 4-months periods are their final grades for the school year. The pupils of the "gymnasio" have exams as well.

It's very common in Greece that especially the pupils of "lykeio" takes extra daily lessons in private schools called "frontistirio" to manage these exams and to be well prepared for the exams of lykeio's 3rd class, which are of extra importance of course as they provide the base for the University.

Maybe of interest:

Busy days for children in Greece
Asylum at Greek Universities
Hårt program för skolbarnen i Grekland

4 comments:

Steve said...

Jag blev smått yr i mössan av din lektion om den grekiska skolan.

Unknown said...

@Steve
:)Ja, jag förstår det, Steve! Inlägget blev lite långt kanske, och i och med att jag även skriver på engelska ser det längre ut. Dessutom då lite krångligt...
Önskar dig en jättefin dag! ☼

Unknown said...

Hej Eva

En kommentar här tar upp att skolorna är väl in-stängslade. Det ser mer skyddat ut än vad det är. Inga som helst problem för vem som helst att gå in. På min sons skola klev ett helt gäng män in från Gyllene Gryning och gjorde köttfärs av en av eleverna. Ingen stoppade dem! Och detta i lilla Rethymno. Så det är inte alltid det är som det ser ut.

Unknown said...

@Cecilia
Men så tråkigt, Cecilia! Kommer inte ihåg att jag hört det på TV...anmäldes det inte?!!
Det går ju alltid att ta sig över stängseln förstås, eller var grinden inte låst? På skolan där pojkarna går får man alltid ringa på dörrklockan och vänta på att bli insläppt. Hur som helst är det verkligen fruktansvärt!
Tack vännen för att du tittade in och tog dig tid att skriva en kommentar!
Kram♥