Sunday 4 May 2014

Klidonas i Kaisariani - Klidonas in Kaisariani

(Scroll down for English)

När jag skrev om Förstamajfirandet i förrgår kom jag ihåg att jag aldrig skrev om då vi var och tittade på Klidona-firandet i Kaisariani (en österförort till Aten)den 23 juni förra sommaren.

Kvinnor och en man i traditionella dräkter dansade runt elden av Förstamajkransar.

When I wrote about the May day celebration yesterday I remembered I never wrote about when we went to the "Skopeftirio" of Kaisairani (suburb east of Athens)June, 23rd last summer  to see the Klidona celebration.

Women and one man in traditional costumes were dancing around the fire made of the floral wreaths from the 1st of May.


Många hoppade över elden, enligt traditionen! Förr trodde man att man då blev av med loppor och löss...! Dessutom kunde (kan...?!) ogifta se ansiktet på deras framtida maka/make framträda i lågorna.

Many were jumping over the fire, as of the tradition! At old times people thought you got rid of fleas and lice by doing this. You could (can...?!)also see the face of your future husband/wife if you were unmarried.

Den förseglade lerkrukan med de unga, ogifta flickornas personliga saker. På den här festen var det små lappar med "mantinades" (små rim, oftast mycket träffande)i krukan.

The sealed ceramic pot which is supposed to be filled with the young, unmarried girls' personal things. At this festivity there were small notes with "mantinades" (short rhyming poems, most often very apposite)in the pot.

Allt till levande musik förstås! Helt självklart på grekiska fester!

Live music of course! A Greek "glenti" (γλέντι = festivity)without Live music doesn't exist!

Opa!

Klidonas - Greek midsummer
Klidonas - Grekisk midsommarafton

No comments: