Tuesday 25 March 2014

Flygplansolyckor och grekisk mytologi - Plane crashes and Greek mythology

Scroll down for English

Den första kända flygolyckan inträffade i Grekland. Det var när Ikaros i den grekiska mytologin störtade i havet med de vingar som hans far, den store uppfinnaren Daedalus, tillverkat av vax och fjädrar.

Alla flygolyckor inträffar av samma anledningar (en eller fler)som gjorde att Ikaros störtade med sina vingar:
►Dåligt samarbete (Ikaros lyssnade inte på sin far)
►Överskattning av farkosten (litade helt på vingarna, utan att kontrollera)
►Övermod (njöt av känslan att kunna flyga och trodde han klarade allt)
►Anfallande fineder (Kung Minos och vakternas pilar, som dock ej träffade Daedalos och Ikaros)

Det var ordföranden i flyteknikernas förening, Cleanthis Tatras, som berättade det på TV idag och jag tycker att det är otroligt att alla förekommande flyghot finns med i den gamla sagan.

Här kan ni läsa om Daedalus och Ikaros: Unga fakta.se - Grekisk mytologi


The first known air crash happened in Greece. It was when Icarus in the Greek mythologi crashed in the sea with the wings his father, the great inventor Daedalus, had made from wax and feathers.

All plane crashes happens for the same reasons (one or more)which made Icarus fall in the sea with his wings:
►Poor cooperation (Icarus didn't listen to his father)
►Overestimation of the craft (thrusted the wings completely, without to check them)
►Presumption (enjoyed the feeling of being able to fly and thought he could manage anything)
►Attacking enemies (King Minos and the guards arrows - didn't hit Daedalos and Icarus though)

It was Kleanthis Tatras, the President of the Air Technicians association here in Greece, who told this today on TV and I think it's quite incredible that all of today excisting threats for a plane crash are written in the old fairy tale.

Read if you like: The myth of Daedalus and Icarus


Våra tankar går till de människor som reste med MH370 och till deras anhöriga.
Our thoughts are with the people that travelled with MH370 and their families.


Credits:
1st picture found at Ikaros Mitosu
2nd and 3rd picture from Wikipedia

7 comments:

Marina said...

Man skulle kunna säga att historien upprepar sig...

Steve said...

"Redan de gamla grekerna".

Grekland nu said...

Intressant kopplling!

Äventyret framtiden said...

Intressant och egentligen inte alls föga förvånande, för fastän tekniken förändras och tar oss fram på ett helt annat sätt än tidigare så är vi likväl nästan samma människor trots tiderna som förflutit.

Vårliga hälsningar
Karin

Unknown said...

@Marina
Ja, eller i det här fallet att det väsentliga kanske inte förändras så mycket som man kan tro ibland.

@Steve
...Precis!

@Ingabritt
Visst var det!

@Karin
Har du så rätt i!


Moi said...

Intressant och gäller även idag!

Unknown said...

Tack Moi och ha en fin helg!
Kram